Budowa fundamentów pod elektrownie wiatrowe Poznań

Zajmujemy się budową fundamentów pod elektrownie wiatrowe w Poznaniu i innych regionach kraju. Tego typu konstrukcje wymagają przygotowania precyzyjnego projektu, który spełni normy pod kątem przenoszenia ciężaru i obciążeń z elektrowni na grunt. W związku z tym przed realizacją niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań oraz pomiarów, a w tym między innymi:

  • pomiarów parcia gruntu,
  • badań jakości pali,
  • badań drgań, hałasów czy ewentualnych przemieszczeń podłoża,
  • oceny nośności pali,
  • badań podłoża.

Jak przebiega projektowanie fundamentów pod elektrownie wiatrowe?

Projektowanie fundamentów pod elektrownie wiatrowe w ramach wykonawstwa kompleksowych fundamentów żelbetowych jest skomplikowanym procesem, który wymaga spełnienia wielu warunków objętych normami budowlanymi. Prace przebiegają wieloetapowo i dotyczą:

  • analizy warunków geotechnicznych, w tym na przykład rodzaju gruntu, jego stabilności, poziomu wód gruntowych,
  • projektowania konstrukcji fundamentów odpowiadających dla danej lokalizacji. W przypadku elektrowni wiatrowych fundamenty muszą być wystarczająco mocne, aby poradzić sobie z dużymi obciążeniami wywieranymi przez wiatr i ruchy wiatraków,
  • projektowania systemów drenażowych, które umożliwiają odprowadzanie wody z fundamentów, aby zapobiec erozji i uszkodzeniu konstrukcji,
  • opracowania dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie potrzebne informacje, takie jak rysunki, specyfikacje, kosztorys,
  • nadzoru nad budową.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.